Úvodná stránka Náš región Predstavenie regiónu cezhraničnej spolupráce
Predstavenie regiónu cezhraničnej spolupráce

Predstavenie regiónu cezhraničnej spolupráce

Región cezhraničnej spolupráce sa nachádza na juhozápade Slovenska a severozápade Maďarska, obopínajúc obe strany koryta Dunaja a zahrňujúc v sebe približne 10 tisíc km? s viac ako 1,2 miliónov obyvateľov.Tento región sa dotýka 4 okresov Slovenskej republiky rozložených v 2 krajoch a 12 okresov Maďarskej republiky nachádzajúcich sa v troch župách.

Na strane jednej :Región v sebe zahrňuje okres Dunajská Streda patriaci do Trnavského kraja, a taktiež okresy Komárno, Nové Zámky a Levice patriace online casino do Nitrianskeho kraja.

Na strane druhej:Patria sem oblasti Győr, Mosonmagyaróvár a Pannonhalma, ktoré sa nachádzajú v župe Győr-Moson-Sopron, oblasti Dorog, Ostrihom, Komárom, Tata a Tatabánya nachádzajúce sa v župe Komárom-Ostrihom a nakoniec sú to oblasti Vác, Szobi, Dunakeszi a Szentendre, ktoré patria do Peštianskej župy.

Obe strany regiónu majú približne rovnakú rozlohu, ale čo sa týka charakteru oboch štátov, sú tieto dve strany regiónu rozdielne. Väčšia časť rozlohy regiónu, 52% pripadá na slovenskú stranu a 48% na maďarskú stranu, ale z demografického hľadiska väčšia časť obyvateľov žije práve na maďarskej strane regiónu. Podľa štatistických údajov z roku 2001, keď bolo sčítanie ľudu, z celkového počtu obyvateľov predmetného regiónu žije 60% na území Maďarskej republiky, kým 40% obyvateľov žije na území Slovenska.


predstavenie