Főoldal GYIK
GYIK
There are no translations available.

EGT tagállamban 1 dolgozónak kell-e Magyarországon jeleznie, hogy külföldön dolgozik? Ha igen, hogyan?

 

Amennyiben a magyar állampolgár az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában vállal munkát, akkor rá annak a tagállamnak a szociális biztonsági szabályai vonatkoznak, ahol keresőtevékenységet folytat és kizárólag ott kötelezett járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetősége.

Annak érdekében, hogy EGT valamely tagállamában dolgozó személy a közösségi jogszabályban foglaltaknak eleget tegyen, illetve, hogy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve annak érdekében, hogy elkerülje a kettős járulékfizetést, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, és a lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatóság felé, a Bejelentkezőlap külföldön biztosítással rendelkezők részére elnevezésű, a www.oep.hu weboldaról letölthető nyomtatványon. A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A bejelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, amelynek értelmében adott EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg (pl: ?Nagy-Britanniában végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.?).

 

Nem magyar állampolgár esetén mit kell adóazonosító számnak tekinteni? Rendelkeznie kell-e a nem magyar állampolgár magánszemélynek adóazonosító jellel?

2005. január 1-jétől a nem magyar állampolgár magánszemélynek is rendelkeznie kell adóazonosító jellel, amennyiben adóköteles jövedelmet szerez, vagy best online casino költségvetési támogatást kíván igénybe venni. Az adóazonosító jel megképzését a külföldi magánszemély, illetve amennyiben a külföldi belföldön eseti jelleggel szerez a kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége körébe eső jövedelmet, a kifizető is kérheti. [Art. 24. § (3) bekezdés; 29. §; 178. § 1. pont]

 

Külföldön - különösen az EU-ban - dolgozók járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon (külföldön munkaviszonyban álló, Magyarországon egyéni vállalkozó járulékkötelezettsége belföldön)

Az EGT tagállamokban foglalkoztatottak esetében az a rendelkezés érvényesül, hogy egyszerre csak egy tagállamban terjed ki a magánszemélyre a biztosítás, mégpedig főszabályként abban a tagállamban, ahol a munkát végzi. Más tagállamban munkaviszonyban, Magyarországon ezzel egyidőben egyéni vállalkozói jogviszonyban álló magánszemély a munkaviszony helye szerinti tagállamban fizeti meg a járulékokat. Ez esetben egyéni vállalkozóként járulék nem terheli, ehhez be kell szereznie a munkaviszony alapján történő munkavégzés helye szerinti tagállam illetékes hatóságától az E101-es igazolást. A biztosítási kötelezettség megszűnése miatt be kell adni a 10T1041-es nyomtatványt.