Főoldal Magunkról
Magunkról PDF Nyomtatás E-mail

A szlovák és a magyar munkaügyi szervezet a szociális és társadalmi partnerek együttműködésével EURES-T határ menti társulást hozott létre a Duna menti régióban a határ két oldalán jelentkező időszakos vagy állandó foglalkoztatási problémák megoldása érdekében a határon átnyúló foglalkoztatási mobilitás elősegítésével.

A határmenti társulás közvetett támogatója az EURES (European Employment Services) mely a tagállamok foglalkoztatási szolgálatait, azok partnereit és a Bizottságot magába foglaló együttműködési hálózat, amely 1993-ban jött létre. A nemzeti, regionális és helyi szinten megvalósuló határmenti tevékenységek támogatása az EURES tevékenységek fontos eleme.

Az EURES-nek különösen fontos szerepet kell betöltenie a határmenti régiókban. Ezek olyan foglalkoztatási térségek, amelyekben a határmenti ingázás jelentős mértékű, vagy adottak annak lehetőségei. Azok az emberek, akik az egyik országban laknak és a másikban dolgoznak, casino online eltérő nemzeti gyakorlattal és jogi rendszerekkel kerülnek szembe, így adminisztrációs, jogi vagy adózási akadályokba ütközhetnek.

Kiemelt tevékenységünknek tartjuk mindazon információk széleskörű megosztását, amivel hozzájárulhatunk a határmenti munkavállalással, toborzással kapcsolatos bizonytalanságok megszüntetéséhez. Mivel ebben a régióban a munkaerőmozgás jelentős mértéket öltött, ezért az EURES-T Danubius határmenti társulás hivatalosan is elismerésre került és 2007. április 1-én elkezdhette önálló költségvetéssel munkáját. A foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseken túl hangsúlyosan kívánjuk kezelni ebben a határmenti régióban a munkaerőpiaci képzések összehangolását, valamint a tájékoztatást az élet- és munkakörülményekről. A közvetlen személyes kontaktuson túl tájékoztató kiadványaink és internetes portálunk segítségével is el kívánjuk érni a munkaadókat és az álláskeresőket.