Úvodná stránka Naše podujatia 2012 Verejné fórum v Dunajskej Strede
Verejné fórum v Dunajskej Strede

k informáciám z oblasti daní a sociálneho zabezpečenia z pohľadu cezhraničnej pracovnej casino online migrácie

Termín: 25. apríla online casino 2012, od 9:00 hod.

Miesto konania: EUROPE CENTER

Adresa: Dunajská Streda, Mierová 5523